შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

საგაზაფხულო შემოქმედებითი კონკურსი!

საგაზაფხულო შემოქმედებითი კონკურსი !

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმთან არსებული ლიტერატურული კლუბი ,,ქიმერიონი’’ (ხელ-ლი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქეთი ყურაშვილი) აცხადებს შემოქმედებით კონკურსს ,,და იდგა გაზაფხული’’, რომელიც ეძღვნება ქალთა დღესასწაულებს (3--8 მარტი).
მონაწილეებმა, V--XII კლ. მოსწავლეებმა , უნდა წარმოადგინონ თავისუფალი ნააზრევი -- მინიატურა, ჩანახატი,ნოველა, მოთხრობა, ლექსი (არაუმეტეს 2 თაბახის გვერდისა A4)
გამარჯვებული კონკურსანტები - I-II-III ადგილის, ასევე გამორჩეული ნაშრომების ავტორები, შესაბამისი საფეხურის მიხედვით, დაჯილდოვდებიან დიპლომებითა და სამახსოვრო საჩუქრებით სასკოლო პერფომანსზე, რომელიც მიეძღვნება გაზაფხულსა და ქალთა დღესასწაულებს.
ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 28 თებერვალი.
გისურვებთ წარმატებებს! 
გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top