შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

"English Speaking Club" ატრიბუტიკა

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის

კათედრასთან არსებული კლუბის სახელწოდება : ‘English Speaking Club’

კლუბის სლოგანი: “Literature is a luxury; fiction is a necessity.”

ლიტერატურის კლუბი შეიქმნა ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში უცხო ენების კათედრასთან . კლუბს ხელმძღვანელობს ამერიკელი მოხალისე როჯერ ფურგინსონი. კლუბში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და მისი წევრი შეიძლება გახდეს ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის მე-7_ მე-12 კლასების ყველა მსურველი მოსწავლე, რომელსაც უყვარს ინგლისური ლიტერატურა და დაინტერესებულია გაეცნოს ლიტერატურულ-შემოქმედებით სიახლეებს. 

კლუბში ფუნქციონირებას იწყებს 2018 წლის ოქტომბერში.კლუბის წევრები შეიკრიბებიან კვირაში ერთხელ, ერთი სამუშაო შეხვედრა გაგრძელდება 2 აკადემიური საათი. სალონური მუშაობა კი _ სასწავლო წლის დასასრულამდე.

ლიტერატურული კლუბის ხელმძღვანელი: ნათია ხაზარაძე

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი,

კათედრის ხელმძღვანელ

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top