შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

‘’English Speaking Club’’ კლუბში გაწევრიანების მსურველთა განცხადების ფორმა

ნ. ნიკოლაძის სახელობის სკოლა–ლიცეუმის

ინგლისური ენისა და ლიტერატურული კლუბის

‘’English Speaking Club’’

კლუბში გაწევრიანების მსურველთა განცხადების ფორმა

სახელი, გვარი ...........................................................................

სკოლა ........................................................................................

საკონტაქტო ინფორმაცია

(მისამართი, ტელეფონი)...........................................................

ჩემი ინტერესები .......................................................................

რატომ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ინგლისური ენისა და ლიტერატურისკლუბში მუშაობა, რას მოველი ამ საქმიანობისაგან ? .......................................................................................................

სურვილი მაქვს გავხდე კლუბის წევრი . გთხოვთ, ჩამრიცხოთ კლუბში ’’English Speaking Club’’

თარიღი : ...............................

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top