შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდები

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის მოსწავლეებმა წარმატებით ჩააბარეს კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდები: 

KET (Key English Test) __ ამოწმებს ინგლისური ენის ელემენტარულ დონეს, კანდიდატის საუბრისა და წერის უნარებს. ეს გამოცდა აღიარებულია მთელ მსოფლიოში, როგორც ბაზისური ინგლისურის შემოწმების საუკეთესო საშუალება. PET (Preliminary English Test) __ კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის საშუალო დონის საკვალიფიკაციო ტესტირებაა. სერთიფიკატი გამოიყენება სამუშაო, სასწავლო და სამოგზაურო მიზნებისათვის. A1 დონის __ Mover-ის და Flyer-ის გამოცდა გათვალისწინებულის ნორჩი ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის. IV-V კლასელი მოსწავლეებისათვის. ტესტი შედგენილია მათთვის ნაცნობ თემებზე. შესწავლის კურსი ფოკუსირებას ახდენს განავითაროს მოსწავლეთა წერა-კითხვის, მოსმენისა და საუბრის უნარ-ჩვევები. მოსწავლეებმა ახდენენ კომუნიკაციას ინგლისურ ენაზე. ვულოცავთ ჩვენს მოსწავლეებს, პედაგოგებს და კიდევ არაერთ წარმატებას ვუსურვებთ.

გაკვეთილების განრიგი
Top