შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

U18 იმიტირებული არჩევნები

26 ოქტომბერს ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში ჩატარდა იმიტირებული არჩევნები.

გაკვეთილების განრიგი
Top