შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

მუსიკის წრე __ „მზის სხივი“

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში I სემესტრიდან ფუნქციონირებას იწყებს მუსიკალური წრე „მზის სხივი“ I და II კლასის მოსწავლეებისათვის. მუსიკალური წრე ჩატარდება კვირაში ორჯერ და დაეთმობა ერთი გაკვეთილი.

წრეზე მოსწავლეები შეძლებენ მუსიკალური ენის ელემენტების გამოყენებას იმპროვიზაციულ სავარჯიშოებში. ისაუბრებენ მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების შესახებ. შეძლებენ განასხვავონ მუსიკალური სპეციალობები და შეადარონ ისინი ერთმანეთს. ასევე შეძლებენ სიმღერას ინდივიდუალურად და სხვებთანერთად.

წრის მუშაობისათვის შედგენილია სპეციალური პროგრამა ასაკობრივი თავისებურებების ათვალისწინებით.

წრის ხელმძღვანელი:მზევინარ სალდაძე

კომპონენტები ინსტრუქცია
1 სასწავლო საგნის სახელწოდება მუსიკა
2 საშუალო განათლების საფეხური(დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) დაწყებითი
3 სწავლების კლასი I, II კლასი
4 სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა I სემესტრი
5 სასწავლო საგნის სტატუსი არჩევითი
6 მასწავლებელი მზევინარ სალდაძე saldadzemzeo@mail.ru 599 00 55 48
7 სასწავლო კურსის ზოგადი აღწერა სიმღერა,ეტიუდების გათამაშება, ოლიმპიადებისთვის მზადება.
8 სასწავლო კურსის მიზნები მოსწავლემ უნდა შეძლოს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობს მიღება. ხარისხიანი, სწორი სიმღერა.
9 სასწავლო კურსის ამოცანები ნიჭიერი ბავშვის ამოცნობა.ვოკალური უნარების დახვეწა.მუსიკალური ხელოვნების შესწავლა
10 საგნის მნიშვნელობა გემოვნების დახვეწა. ხელოვნების საკითხების სინთეზის შესაძლებლობა
11 საგნის შესწავლის აუცილებელი საბაზისო კომპეტენციები ვოკალური უნარ-ჩვევების დახვეწა.
12 სასწავლო დისციპლინის ფორმატი(სწავლების მეთოდი) გაკვეთილი ,კონცერტი
13 სწავლების შედეგი შედეგი მიღწეული იქნება, თუ ბავშვს განვუვითარებთ მუსიკალურ ვოკალურ უნარებს. დავხვეწავთ გემოვნებას
14 სასწავლოკურსისშეფასება შემოქმედებითობა, ჯგუფში ეფექტური მუშაობა.ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება
15 რესურსები ფორტეპიანო, აუდიო დისკები.

საწრეო მუშაობის გეგმა მუსიკაში

I -IIკლასი (წრე)

# გაკვეთილისთემა სტანდარტი
საათის რაოდენობა რესურსი
1 რა არის მუსიკა? 1.1,4,9,12
1სთ კომპიუტერი
2 სმენა,რიტმი,მეხსიერება 1.1,2,3,4,5,7 2სთ პიანინო
3 „მზე მომღიმარი“ 1.1,2,3,4,5,7
1სთ პიანინო
5 ,,საქართველოს ზეცა“ 1.1,2,3,4,5,7
2სთ პიანინო
6 მუსიკალური და არამუსიკალური ბგერები 1. 1,22,3,4,5,7
2სთ პიანინო
7 ხალხური საკრავების გაცნობა 11,2,3,4,5,7,8,9
1სთ კომპიუტერი
8 ამოდი მზეო 1..1,2,3,4,5,7,8,9
2სთ პიანინო
9 რიტმული სავარჯიშოები 1.1,2,3,4,5,7,8,9
1სთ პიანინო
10 დასარტყამი ინსტრუმენტები 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1სთ კომპიუტერი
11 ,,აბა დელია“ 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
12 ,,რერო-რერა“ 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3სთ პიანინო
13 მუსიკალური შეჯიბრი 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1სთ პიანინო
14 ორკესტრი 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1სთ კომპიუტერი
15 საქართველო 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
16 პატარა მუსიკოსები 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ კომპიუტერი
17 სიმებიანი საკრავები 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
18 მხიარული ნოტები 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
19 საუბარი ცნობილ მუსიკოსებზე და მაოსმენა მათი ცნობილი ნაწარმოებების 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3სთ პიანინო
20 ,,გაზაფხული მოვიდა“ 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
21 კლავიატურა 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
22 მუსიკალური თამაშები 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1სთ პიანინო
23 სიმღერა საქართველოზე 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
2სთ პიანინო
24 ,,ჰერიო ჰერიო“ 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3სთ პიანინო
25 ხეზე ჩიტი 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3 სთ პიანინო
26 მუსიკალური კარუსელი 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
3 სთ პიანინო პროექტორი,დისკი,კომპიუტერი.
27 გავა დრო 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3 სთ პიანინო
28 მასალის გამეორება 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4სთ პიანინო
გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top