შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ხელოვნების წრე __ ,,ფერთა სამყარო’’

განცხადება

ქ. ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში 2018  წლის 17 სექტემბრიდან  ფუნქციონირებას განაგრძობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წრე: ,, ფერთა სამყარო’’- 1-ელი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 კლასის მოსწავლეებისათვის.

ხელმძღვანელი- ქეთევან ბიბილეიშვილი

წრის დასახელება და მოკლე დახასიათება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წრის- ,,ფერთა სამყარო’’ - მიზანია მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება, მრავალმხრივი შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების გამოვლენა, განვითარება და ხელშეწყობა. წრის გკვეთილებზე მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად აირჩიონ კონკრეტული ხერხი, სამუშაო მასალა, თემა, სიუჟეტიდა ა.შ. , რაც მნიშვნელოვანია მათი შემოქმედებითი თვითგამოხატვის, თვითრეალიზაციის, თვითაქტუალილიზაციისთვის. მოსწავლეები უკეთ შეისწავლიან ფერწერას, გრაფიკას, იმუშავებენ სხვადსხვა ტექნიკასა და ჟანრში. შეისწავლიან ქართველ და უცხოელ მხატვართა შემოქმედებას. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სასკოლო ისე საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებსა და ღონისძიებებში. ჩართულები იქნებიან სხვადასხვა პროექტებსა და აქტივობებში.

წრეში გაერთიანებული არიან დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები . წრეს დათმობილი აქვს ექვსი აკადემიური საათი, აქედან სამშაბათი , ხუთშაბათი და პარასკევი,ეს დღეები ეთმობა პირველ და მეორე კლასელებს, ხოლო შაბათი კი მესამე და მეოთხე კლასელებს.  მეცადინეობები ტარდება მე- 2 კლასელთათვის სამშაბათს და ხუთშაბათს 15.05. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1აკადემიური საათი. 1-ელ კლასელთათვის ორშაბათს და პარასკევს 15.05. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1აკადემიური საათი და შაბათს 10.00. მე-3 და მე-4 კლასელთათვის 3 აკადემიური საათი.

ხელმძღვანელი- ქეთევან ბიბილეიშვილი

კომპონენტები ინსტრუქცია
1 სასწავლო საგნის სახელწოდება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
2 საშუალო განათლების საფეხური (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) დაწყებითი
3 სწავლებისკლასი 1-2-3-4-5კლასი
4 სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა I-II სემესტრი
5 სასწავლო საგნის სტატუსი არჩევითი
6 მასწავლებელი ქეთევან ბიბილეიშვილი 514 09 95 95
7 სასწავლო კურსის ზოგადი აღწერა მოსწავლე ნამუშევრებში იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს, ფერების შეზავებით იღებს ახალ ფერებს, ქმნის სხვადსხვა ჟანრში ნახატებს, ირჩევს მისთვის სასურველ კომპოზიციას. იყენებს სხვადასხვა ტექნიკას და მასალას, ნამუშევარში ასახავს მიღებულ შთაბეჭდილებებს გამოსახავს წარმოსახვით გარემოს, ხატავს ლიტერატურულ ნაწარმოების პერსონაჟებს და ეპიზოდებს.
8 სასწავლო კურსის მიზნები ვაზიაროდ ბავშვები სახვითი ხელოვნების ანბანს.
9 სასწავლო კურსის ამოცანები სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა ,ნიჭიერი ბავშვების გამოვლინება.
10 საგნის მნიშვნელობა გავაცნოთ ბავშვებს ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
11 სასწავლო დისციპლინის ფორმატი (სწავლების მეთოდი) გაკვეთილი, გამოფენა .
12 სწავლების შედეგი შედეგი მიღწეული იქნება, თუ ბავშვს ავუმაღლებთ სილამაზის შეგრძნებას და განუვითარებთ გემოვნებას. ასევე მრავალმხრივ შემოქმედებით უნარ-ჩვევებს.
13 სასწავლო კურსის შეფასება შემოქმედებითობა,ჯგუფში ეფექტური მუშაობა.
14 რესურსები აკვარელი, პასტელი, გუაში, თიხა ,ბისერი, ფერადი ფანქრები , ფერადი ფურცლები, წებო, მაკრატელი.

საწრეო მუშაობის პროგრამა

I-II კლასი

1. ზამთრის არდადეგების შთაბეჭდილებები ს.გ.1.1, ს.გ.1.2, ს.გ.1,6. ს.გ.1,7
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
2. ,,იყო და არა იყო რა’’ ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
3 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10,
1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
4. ჩვენ გვიყვარს თეატრი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
5 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
6 ძერწვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ პლასტელინი და მუყაო
7 ხატვა თემაზე, პეიზაჟი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
8 ჯადოსნური ეკრანი ს.გ.1.2; ს.გ.1.4;ს.გ.1.5; ს.გ.1.6; ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
9 ცირკი ს.გ.1.2;ს.გ.1.5; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
10 ხატვა თემაზე სასახლე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
12 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
13 პორტრეტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7;
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
14 დახატული ამბები ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
ფერადი ანქრები ალბომი საშლელი
02.03.2018
15 ჩემი ქალაქი/სოფელი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
16 ტრანსპორტი ქალაქში ს.გ.1.2; ს.გ. 1.3; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი საშლელი
17 ყაყაჩოსა სიწითლითა ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5; ს.გ. 1.6;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
18 ნაირფერი ყვავილები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
19 ხატვა თემაზე პატარამუსიკოსები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2; ს.გ.1.3;ც ს.გ.1.5;ს.გ.
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
20 ძერწვა მოცულობითი ფიგურა მხიარული გოგონა ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ პლასტელინი მუყაო
21 საჩუქარი დედას ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
22 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
23 ხატვა თემაზე ჩემი დედა და მამა ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
24 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
25 ფრინველები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
26 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
27 ძერწვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11
1სთ პლასტელინი და მუყაო
28 ხატვა თემაზე, პეიზაჟი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
29 ხატვა თემაზე პორტრეტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
30 აპლიკაცია ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ქაღალდები წებო მაკრატელი
31 მხიარული მატარებელი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
32 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
33 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები წებო მაკრატელი
34 ხატვა თემაზე პეიზაჟი ს.გ.1.2;ს.გ.1.3; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
ფერადი ანქრები ალბომი საშლელი
17.05.2018
35 მოცულობითი ფიგურა ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
36 ხატვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი საშლელი
37 პლასტელინის აპლიკაცია ს.გ.1.1; ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 1სთ პლასტელინი მუყაო.
38 ახლოვდება ზაფხული ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
39 წელიწადის დრონი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
40 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.12 1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
41 ვხატავთ თითებით ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
42 წავიდეთ ექსკურსიაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
43 ჩვენი სახელოსნო ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ. 1.4; ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10
1სთ პლასტელინი და მუყაო

III-IV კლასი

1. ზამთრის არდადეგების შთაბეჭდილებები ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
2. პეიზაჟის სახეობები ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
3 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8;
1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
4. შორს და ახლოს ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
5 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
6 დარია თუ ავდარია ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ პლასტელინი და მუყაო
7 წელიწადის დრონი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
8 ხატვა თემაზე ექსკურსია ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
9 პორტრეტის ხელოვნება ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
10 რა ს გვიამბობს პორტრეტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
12 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
13 ადამიანი და სამყარო ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
14 პეიზაჟი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
21.04.2018
15 ნატურმორტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
16 ხატვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
17 არქიტექტურა და საოცრებები ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
18 ჩვენი ქალაქი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
19 ხატვა თემაზე მოდის ზაფხული ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8
1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
გაკვეთილების განრიგი
Top