შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ხელოვნების წრე __ ,,ფერთა სამყარო’’

ხატვის წრის მოკლე დახასიათება 

სასკოლო წრის დაარსების ინიციატორია ნიკო-ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ადმინისტრაცია, მოსწავლეთა და მშობელთა ინტერესების გათვალისწინებით.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წრე ,,ფერთა სამყარო’’

ხელმძღვანელი- ქეთევან ბიბილეიშვილი

პედაგოგი- თამარ ქორიძე

წრის დასახელება და მოკლე ახასიათება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წრის  ,,ფერთასამყარო’’ - მიზანია მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება, მრავალმხრივი შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების გამოვლენა, განვითარება და ხელშეწყობა. წრის გკვეთილებზე მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად აირჩიონ კონკრეტული ხერხი, სამუშაო მასალა, თემა, სიუჟეტიდა ა.შ., რაც მნიშვნელოვანია მათი შემოქმედებითი თვითგამოხატვის, თვითრეალიზაციის, თვითაქტუალილიზაციისთვის. მოსწავლეები უკეთ შეისწავლიანფ ერწერას, გრაფიკას, იმუშავებენ სხვადსხვა ტექნიკასა და ჟანრში. შეისწავლიან ქართველ და უცხოელ მხატვართა შემოქმედებას. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სასკოლო ისე საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებსა და ღონისძიებებში. ჩართულები იქნებიან სხვადასხვა პროექტებსა და აქტივობებში.

წრეში გაერთიანებული არიან დაწყებითი საფეხურისმ ოსწავლეები . წრეს დათმობილი აქვს ექვსი აკადემიური საათი, აქედან სამშაბათი , ხუთშაბათი დაპარასკევი, ეს დღეები ეთმობა პირველ და მეორეკლასელებს, ხოლო შაბათი კი მესამე და მეოთხე, მეხუთე კლასელებს. მეორე სემესტრში მეცადინეობები იგივე დღეებში ტარდება. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1 აკადემიურისაათი.

ხელმძღვანელი- ქეთევან ბიბილეიშვილი

წრის დასახელება : ხატვის შემსწავლელი წრე

მიმართულება: ხელოვნება

პედაგოგი: ქეთევან ბიბილეიშვილი და თამარ ქორიძე

სამიზნე ჯგუფი :I , II, III, IV , Vკლასის მოსწავლეები

წრის ხანგრძლივობა, განხორციელების ვადები: კვირის ყველა ორშაბათი , სამშაბათი- 16:00 სთ- 17:00 სთ, ოთხშაბათი-პარასკევი 16:00 სთ- 17:00 სთ, შაბათი -10:00 სთ- 13:00 სთ. ორივე სემესტრი განმავლობაში

წრის მიზანი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ერთ -ერთი წამყვანი დარგია სახელოვნებო სფეროში .წრის მიზანია ,მოსწავლეებს შევასწავლოთ ხატვის საფუძვლები, სხვადასხვა მასალაში მუშაობა,გავაცნოთ ქართველი და მსოფლიო დონის ხელოვანები და მათი შემოქმედება.ასევე სხვადასხვა ჟანრები და მიმდინარეობები.

ხელი შევუწყოთ განსაკუთრებულად ნიჭიერ მოსწავლეებს.

მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა თემატურ გამოფენებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ თვითშეფასებასა და თვითგამოხატვის უნარს.

წრის მიზანია ეროვნული სასწავლო სტანდარტის გათვალისწინებით მოსწავლეს განუვითაროს კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, მოტორული უნარის, თვითკონტროლისა და ორგანიზებულობის, ეთიკისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარება. ჩამოვუყალიბოთ გემოვნება ,ესთეტიურობის აღქმა.

გამოყენებული რესურსები: მოლბერტი,საღებავები (გუაში, აკვარელი ,აკრილი,გრაფიკული ფანქარი.)

საწრეო მუშაობის სამოქმედო გეგმა

N თარიღი განსახილველი თემები
1 სექტემბერი-ოქტომბერი
 • 1.ჩანახატი, მოსამზადებელი პერიოდი.
 • 2.გრაფიკული ნატურმორტი, საშემოდგომო თემა.
 • 3.ფერწერული ნამუშევრები. ნატურმორტი, პეიზაჟი.)
2 ნოემბერი 1.დეკუპაჟის ტექნიკა, ბოთლსა და ხის ზედაპირზე მუშაობა.
3 დეკემბერი
 • 1.საახალსლო ხელნაკეთი სათამაშოების შექმნა.
4 იანვარი
 • 2.საახალწლო გამოფენისთვის მზადება.

(II სემესტრი)

N თვე განსახილველი თემები
თებერვალი მარტი
 • 1.პორტრეტი
 • 2.ნატურმორტი
აპრილი მაისი
 • 3.სააღდგომო ხელნაკეთი სუვენირები.
 • 4.თანამედროვე მხატვრობის გაცნობა და შესაბამისი ნამუშევრების შექმნა.
 • 5.შერეული ტექნიკით ნამუშევრის შექმნა.
ივნისი
 • 1.თეფშების მოხატვა
 • 2.საქველმოქმედო გამოფენისთვის მზადება.
კომპონენტები ინსტრუქცია
1 სასწავლო საგნის სახელწოდება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
2 საშუალო განათლების საფეხური (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) დაწყებითი
3 სწავლებისკლასი 1-2-3-4კლასი
4 სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა I-II სემესტრი
5 სასწავლო საგნის სტატუსი არჩევითი
6 მასწავლებელი ქეთევან ბიბილეიშვილი 514 09 95 95
7 სასწავლო კურსის ზოგადი აღწერა მოსწავლე ნამუშევრებში იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს, ფერების შეზავებით იღებს ახალ ფერებს, ქმნის სხვადსხვა ჟანრში ნახატებს, ირჩევს მისთვის სასურველ კომპოზიციას. იყენებს სხვადასხვა ტექნიკას და მასალას, ნამუშევარში ასახავს მიღებულ შთაბეჭდილებებს გამოსახავს წარმოსახვით გარემოს, ხატავს ლიტერატურულ ნაწარმოების პერსონაჟებს და ეპიზოდებს.
8 სასწავლო კურსის მიზნები ვაზიაროდ ბავშვები სახვითი ხელოვნების ანბანს.
9 სასწავლო კურსის ამოცანები სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა ,ნიჭიერი ბავშვების გამოვლინება.
10 საგნის მნიშვნელობა გავაცნოთ ბავშვებს ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
11 სასწავლო დისციპლინის ფორმატი (სწავლების მეთოდი) გაკვეთილი, გამოფენა .
12 სწავლების შედეგი შედეგი მიღწეული იქნება, თუ ბავშვს ავუმაღლებთ სილამაზის შეგრძნებას და განუვითარებთ გემოვნებას. ასევე მრავალმხრივ შემოქმედებით უნარ-ჩვევებს.
13 სასწავლო კურსის შეფასება შემოქმედებითობა, ჯგუფში ეფექტური მუშაობა.
14 რესურსები აკვარელი, პასტელი, გუაში, თიხა ,ბისერი, ფერადი ფანქრები , ფერადი ფურცლები, წებო, მაკრატელი.

საწრეო მუშაობის პროგრამა

I-II კლასი

გაკვეთილის თემა სტანდარტი თარიღი საათების რაოდენობა რესურსი
1. ზამთრის არდადეგების შთაბეჭდილებები ს.გ.1.1, ს.გ.1.2, ს.გ.1,6. ს.გ.1,7 18.01.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
2. ,,იყო და არა იყო რა’’ ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 25.01.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
3 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10, 26.01.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
4. ჩვენ გვიყვარს თეატრი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11 01.02. 2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
5 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7; 02.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
6 ძერწვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 08.02.2020 1სთ პლასტელინი და მუყაო
7 ხატვა თემაზე, პეიზაჟი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11 09.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
8 ჯადოსნური ეკრანი ს.გ.1.2; ს.გ.1.4;ს.გ.1.5; ს.გ.1.6; ს.გ.1.7 15.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
9 ცირკი ს.გ.1.2;ს.გ.1.5; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 16.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
10 ხატვა თემაზე სასახლე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 22.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
12 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11 23.02.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
13 პორტრეტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7; 01.03.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
14 დახატული ამბები ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 1სთ ფერადი ანქრები ალბომი საშლელი
02.03.2020
15 ჩემი ქალაქი/სოფელი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 09.03.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
16 ტრანსპორტი ქალაქში ს.გ.1.2; ს.გ. 1.3; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 15.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი საშლელი
17 ყაყაჩოსა სიწითლითა ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5; ს.გ. 1.6;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 16.03.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
18 ნაირფერი ყვავილები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 22.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
19 ხატვა თემაზე პატარამუსიკოსები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2; ს.გ.1.3;ც ს.გ.1.5;ს.გ. 23.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
20 ძერწვა მოცულობითი ფიგურა მხიარული გოგონა ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 29.03.2020 1სთ პლასტელინი მუყაო
21 საჩუქარი დედას ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 30.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
22 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 05.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
23 ხატვა თემაზე ჩემი დედა და მამა ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 06.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
24 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 12.04.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
25 ფრინველები ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 13.042020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
26 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 19.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
27 ძერწვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.11 20.04.2020 1სთ პლასტელინი და მუყაო
28 ხატვა თემაზე, პეიზაჟი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 26.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
29 ხატვა თემაზე პორტრეტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 27.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
30 აპლიკაცია ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 03.05.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები წებო მაკრატელი
31 მხიარული მატარებელი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 04.05.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
32 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 10.05.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
33 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7ს.გ.1.10 11.05.2020 1სთ ფერადი ფანქრები წებო მაკრატელი
34 ხატვა თემაზე პეიზაჟი ს.გ.1.2;ს.გ.1.3; ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 1სთ ფერადი ანქრები ალბომი საშლელი
17.05.2020
35 მოცულობითი ფიგურა ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7ს.გ.1.10 18.05.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
36 ხატვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 24.05.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი საშლელი
37 პლასტელინის აპლიკაცია ს.გ.1.1; ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7 25.05.2020 1სთ პლასტელინი მუყაო.

38 ახლოვდება ზაფხული

ს.გ.1.2;ს.გ.1.6;ს.გ.1.7

31.05.2020

1სთ

ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში

39 წელიწადის დრონი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 01.06.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
40 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.12 07.06.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
41 ვხატავთ თითებით ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 08.06. 2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
42 წავიდეთ ექსკურსიაზე ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 14.06.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
43 ჩვენი სახელოსნო ს.გ.1.1;ს.გ.1.2;ს.გ. 1.4; ს.გ.1.5;ს.გ.1.7;ს.გ.1.10 15.06.2020 1სთ პლასტელინი და მუყაო

III-IV კლასი

1. ზამთრის არდადეგების შთაბეჭდილებები ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 20.01.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
2. პეიზაჟის სახეობები ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 27.01.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
3 აპლიკაცია თემაზე ნატურმორტი ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8; 03.02.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები მაკრატელი წებო
4. შორს და ახლოს ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 10.02. 2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
5 ხატვა თავისუფალ თემაზე ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 17.02.2020 1სთ ფერადი ფანქრები ალბომი და საშლელი
6 დარია თუ ავდარი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 24.02.2020 ipo 1სთ nm პლასტელინი და მუყაო
7 წელიწადის დრონი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 10.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
8 ხატვა თემაზე ექსკურსია ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 17.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
9 პორტრეტის ხელოვნება ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 24.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
10 რა ს გვიამბობს პორტრეტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 31.03.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
12 აპლიკაცია პორტრეტი ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 07.04.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
13 ადამიანი და სამყარო ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 14.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
14 პეიზაჟი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
21.04.2020
15 ნატურმორტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 28.04.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
16 ხატვა თემაზე ნატურმორტი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 05.05.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
17 არქიტექტურა და საოცრებები ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 19.05.2020 1სთ ფერადი ქაღალდები,წებო, მაკრატელი
18 ჩვენი ქალაქი ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 02.06.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში
19 ხატვა თემაზე მოდის ზაფხული ს.გ. IV.1;ს.გ IV. 2;ს.გ IV.3; ს.გIV.4;ს.გ IV.5;ს.გ.IV.7; ს.გIV.8 09.06.2020 1სთ ფერადი ფანქრები აკვარელი გუაში

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top