შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ლიტერატურული კლუბ ,,ქიმერიონის’’ გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

კლუბში გაწევრიანების მსურველი მოსწავლისათვის

მსურს, გავწევრიანდე ლიტერატურულ კლუბ ,,ქიმერიონში“ და აქტიური მონაწილეობა მივიღო მის მუშაობაში. გავეცანი კლუბის წესდებას და ვეთანხმები მის პირობებს.

სახელი, გვარი ________________________

სკოლა ____________________________

კლასი _____

საკონტაქტო ინფორმაცია

(მისამართი, ტელეფონი)_________________________________________

მოსწავლის ხელმოწერა __________________________

კლუბის ხელმძღვანელის ხელმოწერა გასაუბრების შემდეგ თანხმობის მიცემაზე ____________________________ 

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top