შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

განაცხადი კლუბში "არითმეტიკა" გაწევრიანების მსურველი მოსწავლისათვის

შპს „ნიკო ნიკოლაძისსახელობისსკოლალიცეუმის

მათემატიკის მოყვარულთა კლუბი

„ა რ ი თ მ ე ტ ი კ ა“

განაცხადი კლუბში გაწევრიანების მსურველი მოსწავლისათვის

მსურს გავწევრიანდე მათემატიკის მოყვარულთა კლუბ „არითმეტიკაში“ და აქტიური მონაწილეობა მივიღო მის მუშაობაში. გავეცანი კლუბის წესდებას და ვეთანხმები წესდების პირობებს.

სახელი, გვარი ________________________

სკოლა ____________________________

კლასი _____

საკონტაქტო ინფორმაცია

(მისამართი, ტელეფონი)_________________________________________

მოსწავლის ხელმოწერა __________________________

კურატორის ხელმოწერა გასაუბრების შემდეგ თანხმობის მიცემაზე ____________________________ 

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top