შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

მადლობის სიგელი

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმს, თავისუფალი უნივერსიტეტისაგან, გადაეცა მადლობის სიგელი, წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისათვის.

გაკვეთილების განრიგი
Top