შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

მადლობის სიგელი

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმს 2016-2017 სასწავლო წელს ინგლისური ენის ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიღწეული წარმატებისათვის გადაეცა მადლობის სიგელი.

გაკვეთილების განრიგი
Top