შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

კლუბის ატრიბუტიკა __კურატორი ნათია ჟღენტი

კლუბის სახელწოდება : ,,არითმეტიკა“

კლუბის სლოგანი: „შეიყვარე მათემატიკა, რადგან მას გონებაში წესრიგი მოჰყავს“

კლუბის ემბლემა:


   მათემატიკის მოყვარულთა კლუბი „არითმეტიკა“ შეიქმნა ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში დაწყებითი საფეხურის კლასების მოსწავლეთა ბაზაზე. კლუბში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და მისი წევრი შეიძლება გახდეს ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის III კლასის ყველა მსურველი მოსწავლე, რომელიც გამოირჩევა მათემატიკის სიყვარულით და ინტერესდება მათემატიკის უკეთ შესწავლით.

   კლუბი მუშაობას იწყებს 2018 წლის ოქტომბრის თვეში. კლუბის მეცადინეობა იმართება კვირაში ერთჯერ, ერთი სამუშაო შეხვედრა გრძელდება 2 აკადემიური საათი. საკლუბო მუშაობა კი გრძელდება სასწავლო წლის დასასრულამდე.

კლუბის კურატორი მასწავლებელი: ნათია ჟღენტი

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top