შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

განაცხადი კლუბში გაწევრიანების მსურველი მოსწავლისათვის

შპს „ნიკო ნიკოლაძის სახელობისსკოლალიცეუმის

მათემატიკის მოყვარულთა კლუბი

„პ ი თ ა გ ო რ ა

მსურს გავწევრიანდე მათემატიკის მოყვარულთა კლუბ „პითაგორაში“ და აქტიური მონაწილეობა მივიღო მის მუშაობაში. გავეცანი კლუბის წესდებას და ვეთანხმები წესდების პირობებს.

სახელი, გვარი ___________________________________

სკოლა __________________________________________

კლასი _____________

საკონტაქტო ინფორმაცია

(მისამართი, ტელეფონი) _________________________________________

მოსწავლის ხელმოწერა __________________________________________

კურატორის ხელმოწერა გასაუბრების შემდეგ თანხმობის მიცემაზე ____________________________ 

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top