შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ნორჩ მკითხველთა კლუბ ,,ასფურცელას” სამუშაო გეგმა

ნორჩ მკითხველთა კლუბ ,,ასფურცელას” სამუშაო გეგმა

მასწავლებელი:ნინო ელიაშვილი


კლუბის სამუშაო გეგმა 
IVკლასი

კომპონენტები ინსტრუქცია
1 სასწავლოv საგნის სახელწოდება ნორჩ მკითხველთა კლუბი ,,ასფურცელა“
2 საშუალო განათლების საფეხური (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) დაწყებითი
3 სწავლების კლასი IVკლასი
4 სასწავლოსაგნისსაათებისხანგრძლივობა I-II სემესტრი
5 სასწავლოსაგნისსტატუსი არჩევითი
6 მასწავლებელი ნინო ელიაშვილი
7 სასწავლოკურსისზოგადიაღწერა კითხვის გაკვეთილები
8 სასწავლოკურსისმიზნები წიგნიერების დონის ამაღლება .მოსწავლის აქტიურ მკითხველად ჩამოყალიბება.
9 სასწავლოკურსისამოცანები კითხვის უნარის განვითარება წიგნიერების საფუძველია.ნაირგვარი წერილობითი ტექსტის წაკითხვის,მათში მოცემული ინფორმაციის გაგების, გააზრებისა და გამოყენების უნარ–ჩვევების გამომუშავება. მეტყველების, აზრის გამოხატვის უნარ–ჩვევების, მოსმენის კულტურის,სოციალური კომუნიკაციისუნარების განვითარება. ინფორმაციისა და საკუთარი აზრის წერილობით ჩამოყალიბებისა და გადმოცემის უნარ–ჩვევების განვითარება.
10 საგნისმმნიშვნელობა ეს მიმართულება ემსახურება მშობლიურ და მსოფლიო ლიტერატურასთან ზიარებას.
11 საგნისშესწავლისაუცილებელისაბაზისოკომპეტენციები მეტყველების, კითხვისა და წერის საწყისი უნარ–ჩვევები.
12 სასწავლოდისციპლინისფორმატი( სწავლების მეთოდი) გაკვეთილი, ,პრეზენტაცია .
13 სწავლებისშედეგი ესგ_ით გათვალისწინებული ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტი (I-IV კლასები) ქართ. დაწყ. (1) 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15. მიმართულება: ზეპირმეტყველება: კითხვა: წერა.
14 სასწავლოკურსისშეფასება სიტყვიერი ,განმავითარებელი.თვითშეფასება; ურთიერთშეფასება; კლუბის კურატორი მასწავლებლის შეფასება
15 რესურსები კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა. ფერადი ფანქრები , ფერადი ფურცლები, კომპიუტერი , პროექტორი, მარკერი, დაფა, თაბახის ფურცლები,წებოვანი ფურცლები. მიკროფონები,
# გაკვეთილისთემა სტანდარტი ( ესგ_ით გათვალისწინებული ქართულ ენასა და ლიტერატურაში) რიცხვი საათისრაოდენობა რესურსი
1 ოტია იოსელიანის ,,მუხლზე დაწერილი მოთხრობები“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 10.10.201 1 სთ წიგნი, მარკერი დაფა,თაბახის ფურცლები
2 ოტია იოსელიანის ,,მუხლზე დაწერილი მოთხრობები“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 17.10 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები , თაბახის ფურცლები.მარკერი ,დაფა
3 ოტია იოსელიანის იგავ–არაკი ,,ლურჯი ფრინველი“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 24.10. 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები, წებოვანი ფურცლები, თაბახის ფურცლები
4 ოტია იოსელიანის იგავ–არაკი,, დათვი და ტურა“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 31.10 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,თაბახის ფურცლები
5 ოტია იოსელიანის იგავ–არაკი ,,ხობოკა კუ“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10;13;14;15 7.11 სთ წიგნი,კალამი, ფერადი ფანქრები , თაბახის ფურცლები.
6 აკაკი წერეტელი ,,ჩემი თავგადასავალი“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 14.11 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
7 საქართველოს ისტორია ბავშვებისათვის მითი ,, ოქროს საწმისი“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 21.11 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
8 საქართველოს ისტორია ბავშვებისათვის ,, კოლხეთის სამეფო“ და კავკასიელი მეზობლები ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 28. 11 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
10 რევაზ ინანიშვილის ,,ბედნიერება“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 05.12 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
11 რევაზ ინანიშვილის მოთხრობები _ ამორჩევით ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 12.12 წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
12 არჩილ სულაკაური ,,სალამურას თავგადასავალი” ქართ.დაწყ.(I)1;2;3;4;5;7;8;9;10; 19.12: 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
13 ნოდარ დუმბაძის ,,ქალაქში მიმინოს რა უნდა?! ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 26.12 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი
14 ნოდარ დუმბაძის ,,ბოშები“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 16. 01.2018 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი,
15 ნოდარ დუმბაძის ,,ხაზარულა“ ქართ.დაწყ.(I)1;2;3;4;5;7;8;9;10; 23.01 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
16 ნოდარ დუმბაძის ,,ძაღლი“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 30.01 1სთ წიგნი, ,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
17 ნოდარ დუმბაძის ,,დიდრო“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10 6.02 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი,
18 გურამ პეტრიაშვილის ზღაპრებიდან _არჩევით კითხვა ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 13.02 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
19 ანტუან დე სენტ–ეგზიუპერი ,,პატარა უფლისწული“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 20.02; 27.02; 06.03: 13.03 20.03 5სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
20 გურამ პეტრიაშვილი ,,მღებავი და გაუცინარი კაცი“ ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 27.03 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
21 ნოდარ დუმბაძის ,,დედა“ ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 03.04 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
22 ნოდარ დუმბაძის მოთხრობებიდან_ ამორჩევით კითხვა ქართ.დაწყ.(I)2;3;4;5;7;8;9;10; 10.04 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
23 ნოდარ დუმბაძის ,,სისხლი“ ქართ.დაწყ.(I)1;2;3;4;5;7;8;9;10; 17.04 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
24 შელ სილვერსტაინის ზღაპარი ,,ვაშლის ხე და ბიჭი“ ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 1სთ წიგნი,დაფა , მარკერი
24.04
25 რიჩარდ ბახი ,,თოლია ჯონათან ლივინგსტონი“ (შემოკლებით) ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 01.05 03.05 2სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი
26 ანა ფრანკის დღიური ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 08.05 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი
27 ანა ფრანკის დღიური ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 15.05 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები
28 ბერძნულ– რომაული მითები ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 22.05 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი
29 ქართული მითები ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 29.05 1სთ წიგნი,დაფა ,მარკერი
30 სულხან–საბა ორბელიანის იგავ–არაკები _არჩევით ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 05.06 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები ,ფურცლები;მიკროფონები.
31 ეზოპეს იგავ–არაკი _არჩევით ქართ.დაწყ.(I)12;3;4;5;7;8;9;10; 12.06 1სთ წიგნი,ფერადი ფანქრები , ფურცლები, მიკროფონები.

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top