შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის" ავტორიზაციის შესახებ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის" ავტორიზაციის შესახებ

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top