შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

მიღების კრიტერიუმები

ქალაქ ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი მიესალმება ყველა მოსწავლეს მოსამზადებელი ჯგუფიდან XII კლასის ჩათვლით.

სკოლა-ლიცეუმის მიზანია შეუქმნას მოსწავლეს კომფორტული და მშვიდი გარემო. აქვე გთავაზობთ სკოლაში მიღების წესს:

ა. გასაუბრება

I კლასში მიღების მსურველმა ბავშვებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლებთან.

ბ. ტესტირება:

I-XII კლასში მიღების მსურველებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება და ტესტირება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის შესაბამისი კლასის პროგრამის მიხედვით ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკასა და ინგლისურში.

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top