შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

პირველკლასელთა მიღების, სწავლის ღირებულებისა და შეღავათების შესახებ

  ქ. ქუთაისის შპს ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი აცხადებს პირველკლასელთა მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლისათვის. მოსწავლეთა რეგისტრაცია დაიწყო ამა წლის 13 მარტს.

 პირველ კლასში მიიღებიან ის მოსწავლეები, რომლებიც 6 წელს შეასრულებენ სწავლის დაწყებამდე.

  სწავლის შეღავათები/ფასდაკლებები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

  • ორი დედმამიშვილებისათვის გათვალისწინებულია ფასდაკლება 10%-ით.
  • სამი დედმამიშვილებისათვის გათვალისწინებულია ფასდაკლება 15%-ით.
  • სკოლა-ლიცეუმთან არსებული მოსამზადებელი ჯგუფიდან პირველკლასში ჩარიცხული მოსწავლეებისათვის გათვალისწინებულია ფასდაკლება 10%-ით.


ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 9.00 საათიდან 16.00 საათამდე. 14.00 საათიდან 16.00 საათამდე მოსწავლეებს სკოლა სთავაზობს დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურეობას__შესწავლილი მასალის განმტკიცებას, საშინაო დავალებების შესრულებას. 16.00 საათიდან 18.00 საათამდე ფუნქციონირებს დამატებით გახანგრძლივებული ფასიანი ჯგუფი 

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სკოლის ადმინისტრაციას.

მის.: ირაკლი აბაშიძის #22.      ტელ.: 577 60 55 26;  577 60 55 24;

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top