შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

კათედრები

საგნობრივი კათედრები

1. ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა. კათედრა აერთიანებს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს.

2. უცხოური ენების კათედრა

კათედრა აერთიანებს ინგლისური ენის, თურქული ენისა და რუსული ენის მასწავლებლებს

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კათედრა

კათედრა აერთიანებს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლების, ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის საგნებს.

4. დაწყებითი საფეხურის კათედრა

კათედრა აერთიანებს დაწყებითი (I-IV) კლასის მასწავლებლებს (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება).

5. მათემატიკისა, ისტ-ის და ჭადრაკის კათედრა

კათედრა აერთიანებს მათემატიკის, ისტ-ის და ჭადრაკის საგნის მასწავლებლებს.

6. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

კათედრა აერთიანებს ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოების, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოების საგნის მასწავლებლებს.

7. სპორტის და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

კათედრა აერთიანებს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, სპორტისა და მუსიკის მასწავლებლებს.

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top