შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

2018 წლის 30 ოქტომბერს, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში ჩატარდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობდა მოსწავლეთა თვითმართველობის პრეზიდენტობის ოთხი კანდიდატი: მარიამ ღიბრაძე_XI კლასი, ნია გუგუციძე_XI კლასი, რეზი ფხაკაძე_X კლასი და გიორგი ფრუიძე_XI კლასი. მოსწავლეთა თვითმმართველობის პრეზიდენტის საარჩევნო კომისია წარმოდგენილი იყო 4 წევრით: ნოდარ ჭუმბურიძე პედაგოგიური საბჭოს ხელმძღვანელი__საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; ქალბატონი ლალი სალდაძე სკოლის დირექტორი_კომისიის წევრი; ქალბატონი ნესტან სვიანაძე ხარისხის მართვის მენეჯერი_კომისიის წევრი; ნინი ჭუმბურიძე X კლასის მოსწავლე _ კომისიის წევრი. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საბაზო და საშუალო საფეხურის 84 მოსწავლემ, ხმები შემდეგი პროცენტული მაჩვენებლებით გადანაწილდა: მარიამღიბრაძე - 53.6% ნიაგუგუციძე - 27.4% გიორგიფრუიძე - 9.5% რეზიფხაკაძე - 9.5%. მოსწავლეთა თვითმმართველობის პრეზიდენტი გახდა მარიამ ღიბრაძე, 

ვულოცავთ მას და მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და ვუსურვებთ საინტერესო და ნაყოფიერ სასკოლო ცხოვრებას.

გაკვეთილების განრიგი
Top